A wild fire burns out of control for two days in Waialua, Oahu, Hawaii

August 13 and 14, 2007

 

       
   

 

       
 

Waialua Fire Day 1 - 8/13/07

 

 

Waialua Fire - Day 2 -  8/14/07